Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 354930omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning VRD H 261, 262, 263, 766, 767, 733

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

VRD H 261, 262, 263, 766, 767, 733: Fietsverbinding Heuvelland - Parkstad en watermaatregelen tracé Vrakelbergerweg (ontvangen 6 oktober 2021; zaaknummer 2021-020250).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.