Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis: Kapperskolkweg ong. (kavel 18) in Doetinchem

 

Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn met zes weken door de gemeente verlengd.

 

Locatie: Kapperskolkweg ong. (kavel 18)

Omschrijving: bouwen van een woonhuis

Dossiernummer: 20210536

Datum verzending: 29 september 2021

Het verlengen van de beslistermijn is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een beslissing waartegen geen bezwaar en/of beroep mogelijk is.

 

Naar boven