Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het bouwen van een woning op het perceel De Goorn 35, 1648JP De Goorn

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel De Goorn 35, 1648JP De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001124. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven