Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen nabij windturbine E4 op het BCT op locatie Sectie K nummer 1270 in Rijsbergen

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van bomen nabij windturbine E4 op het BCT op locatie Sectie K nummer 1270 in Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005528. De aanvraag betreft:

  • Kap

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven