Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 354500omgevingsvergunningDe Schelphoek INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

De Schelphoek, legaliseren reeds gerealiseerde bebouwing

Ingediend 4 oktober 2021

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.