Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een onbemand tankstation met een wasstraat aan het Eeser Gaard in Steenwijk

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben op 28 september 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een onbemand tankstation met een wasstraat aan het Eeser Gaard in Steenwijk. 

Aanvragen worden gepubliceerd om inwoners en bedrijven op tijd te informeren. U kunt nu alvast de aanvraag bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u telefoonnummer 14 0521 bellen.

Burgemeester en wethouders moeten over deze aanvraag nog een besluit nemen. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met de vergunning.

Naar boven