Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 354340andere vergunningAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur, Plein 1969 82, 5473 CW Heeswijk-Dinther.

Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur op 29 en 30 oktober 2021 van 20.00 uur tot 24.00 uur tijdens een Halloween Party.

Het besluit is verzonden op 8 oktober 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 13 oktober 2021