Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Aasingel 1 in Steenwijk

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben op 30 september 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het bouwen van een woning aan de Aasingel 1 in Steenwijk. 

Aanvragen worden gepubliceerd om inwoners en bedrijven op tijd te informeren. U kunt nu alvast de aanvraag bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u telefoonnummer 14 0521 bellen.

Burgemeester en wethouders moeten over deze aanvraag nog een besluit nemen. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. In dat bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met de vergunning.

Naar boven