het organiseren van een evenement 'SLIK!' op 23 oktober 2021 in Heinkenszand te Stengeplein 1 in Heinkenszand - HZ_EVE-2021-691

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat hij de volgende vergunning op 30 september 2021 heeft verleend:

het organiseren van een evenement 'SLIK!' op 23 oktober 2021 in Heinkenszand te Stengeplein 1 in Heinkenszand.

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

 

 

 

Naar boven