Besluit Omgevingsvergunning Antoniusstraat 36, 38 en 40 te Ven-Zelderheide: het bouwen van 3 huurwoningen (verzenddatum: 7 oktober 2021) 2021-0868

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een vergunning verleend voor:

het bouwen van 3 huurwoningen in de Antoniusstraat 36, 38 en 40 te Ven-Zelderheide 2021-0868

Verzenddatum

Dit besluit is verzonden op 7 oktober 2021

Bezwaar

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen per brief een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 8 oktober 2021 en bedraagt 6 weken. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9003, 6590 HD in Gennep. Onderteken het bezwaarschrift en vermeld in ieder geval uw naam en adres, de datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de redenen hiervoor. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal bezwaar maken via http://www.gennep.nl/bezwaarmaken.

Informatie

Voor informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep via (0485) 49 41 41 of via gemeente@gennep.nl

Naar boven