Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2021, 353709omgevingsvergunningGemeente Bergen, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Nesdijk 20 in Bergen (NH), het kappen van een els en een es, verzenddatum 5 oktober 2021 (WABO2101668)

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.