Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 353540omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Oude Markt 12, 6131EN Sittard

Betreft:renoveren van het dak

Locatie:Oude Markt 12, 6131EN Sittard.

Kenmerk:2021-009606 Z/21/031332.

Besluit datum:7 oktober 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.