Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Westerpolder 14 en 14A in Dronryp (kavel 12)

Op 12 augustus 2021 heeft de gemeente een melding ontvangen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de locatie Westerpolder 14 en 14A in Dronryp (kavel 12). De melding is geregistreerd onder zaaknummer MM-20210047. De melding betreft het bouwen van een woning en bedrijfspand

Procedure

Deze melding is ontvangen voor een inrichting waarvoor algemene regels gelden. Tegen deze melding kan geen bezwaar of zienswijze worden ingediend. De melding kunt u inzien in het gemeentehuis. Voor informatie kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Naar boven