Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

 • 1.

  Het bouwen van een distributiecentrum met kantoor op de locatie Rimburgerweg (kadastrale percelen P801, P802, P803 & P1292) (d.d. 01.10.2021)

 • 2.

  Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 52, 6471 VZ (d.d. 04.10.2021)

 • 3.

  Het wijzigen van het pand t.b.v. het vestigen van een winkel met werkplaats voor herstel van brocante spullen op de locatie Pastoor Theelenstraat 19, 6466 JG (d.d. 04.10.2021)

 • 4.

  Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het realiseren van een aanbouw t.p.v. de bestaande overkapping op de locatie Bosstraat 27, 6462 AS (d.d. 04.10.2021)

 • 5.

  Het uitbreiden van de woning en het realiseren van een inpandig zwembad op de locatie Marjolein 30, 6467 HM (d.d. 05.10.2021)

 • 6.

  Het realiseren van een verdieping op de garage, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en het plaatsen van een vaste trap naar de zolder op de locatie Marktstraat 45, 6461 CV (d.d. 06.10.2021)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 13 oktober 2021

Naar boven