Bekendmaking verleende vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, Nieulandestraat in Krabbendijke

• Gemeente Reimerswaal, voor het houden van een Skate-event op het terrein van de ijsbaan aan de Nieulandestraat in Krabbendijke op zaterdag 23 oktober 2021 van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Rechtsmiddelen

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum;

• een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

• de grond(en), waarop het bezwaar is gebaseerd.

 

De werking van dit besluit wordt niet geschorst door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift, aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het adres van de rechtbank en voor uitleg over deze procedure verwijzen wij u naar de internetpagina: www.rechtspraak.nl. Via het ‘digitale loket Rechtbank’ op deze website kunt u ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening.

 

Het gebruik maken van deze vergunning wordt beïnvloed door de maatregelen die worden genomen in verband met het bestrijden van het Coronavirus.

 

Kruiningen, ‎13 oktober 2021

namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal

P.C.E. Kil

Hoofd afdeling Advies en Ondersteuning

Naar boven