Ontwerpwijzigingsplan Heibloem 1a, Milheeze

Om de agrarische bedrijfsbestemming om te zetten naar een woonbestemming en het splitsen van de ter plaatse aanwezige woonboerderij in twee wooneenheden mogelijk te maken op het perceel plaatselijk bekend Heibloem 1a in Milheeze, kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze sectie B nummer 1431 en 1440 (ged.), is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan ‘Heibloem 1a, Milheeze’ met ID-nummer NL.IMRO.1652.WPHeibloem1a-ON01 vast te stellen.

Het plan

De initiatiefnemer is voornemens ter plaatse het agrarisch bedrijf in zijn geheel te beëindigen. De agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming. Ook zal de woonboerderij worden gesplitst in twee wooneenheden. Bij deze ontwikkeling blijft één van de bedrijfsgebouwen gedeeltelijk behouden. Alle overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en het bouwvlak wordt verkleind. De woonbestemming wordt in totaal ongeveer 3.400 m² groot. De overige gronden van het huidige agrarische bouwvlak, die niet worden gewijzigd in een woonbestemming, zullen worden gewijzigd in een agrarische bestemming zonder bouwvlak.

Stukken inzien

Het ontwerpwijzigingsplan is online in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u de informatie niet vinden, bel ons dan voor telefonische ondersteuning. Als u het plan niet online kunt bekijken, dan kunt een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 13 oktober 2021 zes weken ter inzage.

Zienswijze indienen

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, Postbus 10.000 5420 DA Gemert.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via www.gemert-bakel.nl.

Gemert, 12 oktober 2021

Naar boven