Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 351825omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kerkplein 37, 6367 EN Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Kerkplein 37, 6367 EN Voerendaal: uitvoeren van werkzaamheden aan de vloer van de Laurentiuskerk(ontvangen 4 oktober 2021; zaaknummer 2021-019605).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.