Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 35160Beschikkingen | aanvraagMelding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (Tureluur 29 te Venray)

Tureluur 29 te Venray - Aanvraag bodemenergie Tureluur Venray (GBS-2021-0003)

U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien gedurende een periode van 2 weken vanaf 5 februari 2021.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans