Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 351458omgevingsvergunning



Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning kadastraal perceel gemeente Voerendaal, sectie F nr. 2704

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

kadastraal perceel gemeente Voerendaal, sectie F nr. 2704: bouwen van een modelwoning (ontvangen 29 september 2021; zaaknummer 2021-019075).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.