Aanvraag incidentele standplaats markt Ter Aar

Lindenplein Ter Aar – aanvraag is ontvangen voor het innemen van een standplaats op de markt van 3 november 2021 voor informatie over aanleg glasvezel.

Inzage en zienswijze is mogelijk tot één week na publicatie.

Inzage

De aanvraag kunt u inzien door middel van het sturen van een mail naar mailboxAPV@nieuwkoop.nl. Als u wilt kunt u een toelichting op de stukken krijgen.

Zienswijze

Met zienswijzen kunt u een reactie geven op de aanvraag. Deze kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Hierin geeft u een omschrijving van de aanvraag waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en uw motivering. U kunt uw zienswijze ook mondeling bij de betreffende afdeling bekendmaken. Hiervoor maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0172.

Naar boven