Aanvraag vergunning voor het aanleggen of veranderen uitrit aan Tijs Smitweg te Landerum

Omgevingsvergunning

  • -

    Ontvangen op 29 september 2021, kadastraal bekend als sectie H, perceel nummer 874 en 2487 en sectie I, perceelnummer 2090, plaatselijk bekend als Tijs Smitweg te Landerum, aanleggen of veranderen uitrit, kenmerk 2021-FUMO-0057184

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven