Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kleingouw 115, 1619CH Andijk

 

Op 5 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een iep op het perceel Kleingouw 115, 1619CH Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000928. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven