Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350210andere vergunningGemeente Katwijk - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - wijzigen en uitbreiden van een verleende vergunning - Wassenaarseweg 50 A, Katwijk

Burgemeester en wethouders van gemeente Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie

Omschrijving

Uiterste beslisdatum

Wassenaarseweg 50 A Katwijk

het wijzigen en uitbreiden van een verleende vergunning

15-11-21 (6 weken extra)

Dit verlengingsbesluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, omdat het slechts een procedureel besluit betreft.