Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350202evenementenvergunningGemeente Katwijk - verlening evenementenvergunning - organiseren van Katwijk Fietst - 20-11-2021 - Strand, Katwijk

Verleende evenementenvergunningen

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de volgende evenementenvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Strand, Katwijk

het organiseren van Katwijk Fietst op 20-11-2021

24-09-2021

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit.

Voor het inzien van bovenstaande besluiten dient u contact op te nemen met cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt dit doen via het contactformulier op de website van de gemeente Katwijk of via (071) 406 5000.