Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350197evenementenvergunningGemeente Katwijk - meldingen kleinschalige evenementen - organiseren van een veiling voor de stichting Werkgroep De Ruyter 2021 tem bate van hulptransporten naar Oost-Europa - Elsgeesterweg 8, Rijnsburg

Ingekomen meldingen kleinschalige evenementen

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende kleinschalige evenementen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Elsgeesterweg 8, Rijnsburg

het organiseren van een veiling voor de stichting Werkgroep De Ruyter 2021 tem bate van

hulptransporten naar Oost-Europa

29-09-2021