Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350184evenementenvergunningGemeente Katwijk - aanvraag evenementenvergunningen - organiseren van de Koningsspelen 2022 - 22 april 2022 - Sportpark de Krom, Katwijk

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende evenementen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Sportpark de Krom

het organiseren van de Koningsspelen 2022 op 22 april 2022

26-9-2021