Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350178evenementenvergunningGemeente Katwijk - aanvraag evenementenvergunningen - organiseren van een kerstnachtdienst 2021 - 24-12-2021 - Laan van Verhof 3, Rijnsburg

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende evenementen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Laan van Verhof 3, Rijnsburg

het organiseren van een kerstnachtdienst 2021 op 24-12-2021

23-09-2021