Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op het perceel Oosteinderweg 20, 1687AC Wognum

De gemeente heeft op 5 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000284 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op locatie Oosteinderweg 20, 1687AC Wognum te verlengen voor een periode van4weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven