Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke kantoor-units op het perceel Zwaagdijk 112A, 1683NL Zwaagdijk-Oost

De gemeente heeft op 5 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000510 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke kantoor-units op locatie Zwaagdijk 112A, 1683NL Zwaagdijk-Oost te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven