Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 349851omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor Hoorwinkel, Tunnelstraat 95, 6135BS Sittard

Locatie: Tunnelstraat 95, 6135BS Sittard

Ontvangstdatum: 14 september 2021

Kenmerk: 2021-017377 Z/21/048354

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.