Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 349681omgevingsvergunningDe Boelelaan 1117, Amsterdam - verbouwen 4 operatiekamers

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het verbouwen van 4 operatiekamers en het dichtleggen van een vloer en het plaatsen van luchtbehandelingskasten op het dak van het VUmc. Datum verlengingsbesluit: 5 oktober 2021 Aanvrager: Stichting VUmc Zaaknummer: 10484628

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.