Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 349507omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Heidestraat 53A, 6163VS Geleen

Betreft:verbouwen van de woning voor kamergewijze verhuur

Locatie:Heidestraat 53A, 6163VS Geleen.

Kenmerk:2021-012048 Z/21/035437.

Besluit datum:5 oktober 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.