Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 349286omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Cereslaan 18, 5384 VT te Heesch

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 05 oktober 2021

 

Het uitbreiden van restaurant McDonald's

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 13 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze