Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 349276omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Goorstraat ong. naast nr.47, 5384 PP te Heesch

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 04 oktober 2021

 

Het oprichten van een woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 13 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze