Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 349075overige overheidsinformatieRaadsconferentie 21 oktober 2021

 

 

Oproep raadsconferentie/ gecombineerde vergadering commissies Leefomgeving en Samenleving op 21 oktober 2021

 

 

Geachte leden van de commissies Leefomgeving en Samenleving,

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadsconferentie/ gezamenlijke commissies Leefomgeving en Samenleving op:

 

donderdag 21 oktober 2021 om 19.30 uur .

 

AGENDA

 • 1.

  Opening (circa 5 minuten)

  • 1.1

   afmeldingen

  • 1.2

   mededelingen

 • 2.

  Vaststellen (circa 5 minuten)

  • 2.1

   vaststellen van de agenda

 • 3.

  Raadsvoorstel

  • 3.1

   Vaststellen Begroting 2022 (circa 90 minuten)

  • 3.2

   Vaststellen Belastingverordeningen 2022 (circa 30 minuten)

 • 4.

  Sluiting

   

Van deze vergadering worden de geluidsopnames na afloop op de website van de gemeente geplaatst. Met inachtneming van de huidige maatregelen is de openbare vergadering voor publiek toegankelijk. De publieke tribune is echter zo ingericht dat de afstand tussen de stoelen 1,5 meter is.

 

Met vriendelijke groet,

 

S.M.J.A.J. Vliegen

Voorzitter