Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 34906Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan “Heusden komgebied, wijziging Antoniusstraat ong”

 

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “Heusden komgebied, wijziging Antoniusstraat ong.’ met ingang van 5 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het toekennen van een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Antoniusstraat ong. (naast nummer 23)

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2020003-OW01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.