Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 349050ander besluit van algemene strekkingkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Plaggenweg IV, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Plaggenweg 43 in Kootwijkerbroek. Het is de bedoeling om legalisering van bedrijfsbebouwing en buitenopslag mogelijk te maken.

Stoutenburgerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Stoutenburgerweg 40 in Terschuur. Het is de bedoeling om realisering van een woningmogelijk te maken.

 

Barneveld, 7 oktober 2021.