Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 349038omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zuiderzeestraat 55a, 1719LC Aartswoud

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zuiderzeestraat 55a, 1719LC Aartswoud

Op 4 oktober 2021 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het nieuwbouwen van een bijgebouw op het perceel Zuiderzeestraat 55a, 1719LC Aartswoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000575. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.