Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
BarneveldGemeenteblad 2021, 348966ruimtelijk plan of omgevingsdocumentontwerp wijziging Hoornweg II

Van 8 oktober tot en met 18 november 2021 ligt het ontwerp voor de wijziging Hoornweg II van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving, (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

Dit plan voorziet in wijziging van het bouwvlak binnen de bestemming ‘Agrarisch’ ten behoeve van de bedrijfsvoering op het perceel Hoornweg 10 in Barneveld.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1651-0001

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1651-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website (Zienswijze indienen | Gemeente Barneveld). Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

 

Barneveld, 7 oktober 2021.