Gemeente Voorst - Vaststelling Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe en Brummen

 

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde beleidsnota Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst hebben in samenwerking met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) de huidige gezamenlijke Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart geactualiseerd. Deze beleidsnota is van belang voor degenen die graafwerkzaamheden en grondverzet uitvoeren.

De beleidsnota bevat geen algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

De beleidsnota Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart is in het Gemeenteblad opgenomen op de website www.overheid.nl. Onder Beleid & regelgeving | Bekendmakingen vindt u een zoekfunctie.

Gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid zijn ook in geconsolideerde vorm digitaal beschikbaar. Kijk daarvoor op www.voorst.nl onder Bestuur en organisatie | Beleid en regelgeving | Bouwend Voorst.

Twello, 6 oktober 2021

Renske Helmer-Englebert, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Naar boven