Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 347915omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van kozijnen, Ridder Vosstraat 2, 6162AX Geleen

Locatie: Ridder Vosstraat 2, 6162AX Geleen

Ontvangstdatum: 15 september 2021

Kenmerk: 2021-017561 Z/21/048599

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • verbouwen, onderhouden, restaureren, slopen of verplaatsen van een monument

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.