Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 347838omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor starten van barbershop aan huis, Schaloenstraat 2, 6136CM Sittard

Locatie: Schaloenstraat 2, 6136CM Sittard

Ontvangstdatum: 14 september 2021

Kenmerk: 2021-017365 Z/21/048339

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.