Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 34780VerordeningenWijziging Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021

De raad van de gemeente Katwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 19 januari 2021;

gelet op 212, 220 en 221 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 • 1.

  De in artikel 5 vastgestelde percentages van de verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 te wijzigen als volgt:

  • a.

   De eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0884%.

 • 2.

  De in artikel 7 vastgestelde percentages van de verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021, te wijzigen als volgt:

  • a.

   De eigenarenbelasting voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woningen dienen 0,0884%.

 • 3.

  De wijzigingen inwerking te laten treden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 28 januari 2021

De griffier

De voorzitter