Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 34772Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit - Sneeuwberglaan (ongenummerd), Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit op het perceel Sneeuwberglaan (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10857, 10861 en 10025 (ontvangen 28-01-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.