Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 34769Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik en het verbouwen van de woning - Maastrichterlaan 123, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het wijzigen van het gebruik en het verbouwen van de woning op het perceel Maastrichterlaan 123 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5632 (ontvangen 14-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.