Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 34764Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - schuilgelegenheid - Hilleshagerweg ongenummerd) , Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het plaatsen van een schuilgelegenheid op het perceel Hilleshagerweg ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 295 (ontvangen 22-12-2020);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.