Gemeente Medemblik, Verleende standplaatsvergunning, Pekelharinghaven 51, Medemblik week 40

Onderzoekscentrum voor bevolkingsonderzoek borstkanker van 15 oktober t/m 31 december (ma t/m vr 8.30 tot 16.45 uur)

 

met verzenddatum 30-09-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

Naar boven