Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning, Gedeputeerde Laanweg 44, Andijk (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het werknemersverblijf na verbouwing aan de Gedeputeerde Laanweg 44 in Andijk.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 8 oktober zes weken inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

 

Naar boven