Verleende vergunningen

 • -

  Verlenging standplaatsvergunning voor het jaar 2022 bakkerij ’t Stoepje voor innemen standplaats op de standplaatslocatie Beukenhof

Melding uitrit

 • -

  Prins Bernhardlaan 2 (tijdelijke uitrit)

 • -

  2 uitritten Otto Matseweg en 2 uitritten Louis Dobbelmanweg, sectie C, nr 6360

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • de datum waarop u het bezwaar indient;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Naar boven