Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning nabij Prutweg 8 te Sommelsdijk

Op 28 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning betreffende het bouwen van 27 levensloopwoningen met berging op locatie nabij Prutweg 8 te Sommelsdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/187070 / W2021-0764. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Wilt u meer weten over deze publicatie? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0187.

Naar boven